slovensky english

Program na September 2023 - Máj 2024

September 2023
16. 9. 2023 Exkurzia za hudobnými pamiatkami a miestami Viedne - jednodňový výlet

December 2023
10.12.2023 15:00 Adventný koncert - Kostol sv. Štefana - Kapucíni
19.12.2023 19.00 Opera SND - Bohéma

Január 2024
09.01.2024 11.00 Opera SND - Bohéma
10.01.2024 19.00 Opera SND - Bohéma

Apríl 2024
30.04.2024 17.00 Rozprávka o šťastnom konci

Máj 2024
02.05.2024 11.00 Rozprávka o šťastnom konci
02.05.2024 17.00 Rozprávka o šťastnom konci

Konkurz 14. a 19. júna 2023

Plagát - konkurz september 2023

Chrámový zborový koncert spolu s nórskym zborom Kolon

Srdečne Vás pozývame na koncert 9. septembra o 20:00 v Kostole sv. Štefana – Kapucíni.

Plagát - koncert s nórskym zborom Kolon

Konkurz

Plagát - konkurz september 2012

Koncerty v rámci festivalu Summa Cum Laude

Srdečne Vás pozývame na spoločné koncerty
  • Pressburg Singers a Neue Wiener Stimmen (Rakúsko) – 18. júna 2011 o 20:00 hod. a
  • Pressburg Singers a Victoria Children's Choir (Kanada) – 4. júla 2011 o 20:00 hod.
v kostole sv. Štefana–Kapucíni na Župnom námestí 10. Tieto koncerty sa uskutočnia v rámci festivalu Summa Cum Laude (2.–6. júl, Viedeň), ktorého sa náš zbor zúčastní.

Spolupráca s Operou SND

Február
  • 25. 2. 2011, 18:00 M. P. Musorgský – Boris Godunov; Opera SND
Marec
  • 19. 3. 2011, 17:00 B. Britten – Kominárik; Opera SND
  • 25. 3. 2011, 18:00 M. P. Musorgský – Boris Godunov; Opera SND
Apríl
  • 12. 4. 2011, 13:00 B. Britten – Kominárik; Opera SND
  • 14. 4. 2011, 18:00 M. P. Musorgský – Boris Godunov; Opera SND
Jún
  • 4. 6. 2011, 12:00 B. Britten – Kominárik; Opera SND
  • 7. 6. 2011, 11:00 B. Britten – Kominárik; Opera SND
  • 25. 6. 2011, 17:00 B. Britten – Kominárik; Opera SND

Ak chcete prísť medzi nás spievať

Hľadáme nových spevákov
Ak chcete prísť medzi nás spievať, prihláste sa kedykoľvek počas roka mailom: info@pressburgsingers.eu


V júni 2008 vydal Pressburg Singers svoje prvé CD

Ukážky skladieb z CD:
Bob Chilcott – A Little Jazz Mass, časť Kyrie;
Bob Chilcott – A Little Jazz Mass, časť Gloria;
Knut Nystedt – I Will Praise Thee, O Lord;
Edvard Hagerup Grieg – Ave, maris stella;
Herman Strategier – Ave Maria;
Guillaume Dufay – Vexilla regis prodeunt;
Mikuláš Schneider Trnavský – Ave Maria;
Jacques Offenbach – Barkarola z opery Hoffmannove poviedky;


Projekt vydania profilového CD Pressburg Singers bol podporený Hlavným mestom SR Bratislava grantovým programom Ars Bratislavensis, sponzorským príspevkom UniCredit Bank Slovakia a.s. a darom Komunitnej nadácie Bratislava a Nadácie SPP.
CD Pressburg Singers si môžete zakúpiť v predajni DIVID v Bratislave na Klobučníckej ulici.

Ukážky nahrávok z koncertov

Gaetano Donizetti – Ave Maria; koncertný zbor spolu s hosťom koncertu, Miroslavom Dvorským; z koncertu v Kostole Mena Panny Márie vo Vrakuni, 10. december 2006

Benjamin Britten – Missa brevis in D, Gloria; z koncertu v Kostole sv. Štefana 23. júna 2004

Ilja Zeljenka – Žart; z koncertu v Kostole sv. Štefana 23. júna 2004

Johann Sebastian Bach – Sei Lob und Ehr dem hochsten Gut, BWV 117; z koncertu v Bruderklausenkirche vo Švajčiarskom Kastanienbaum spolu so švajčiarskym zborom Kirchenchor Kastanienbaum a orchestrom ad hoc pod vedením Kataríny Rychlej, 5. máj 2007ďż˝ 2005 Pressburg Singers (JurKov)
[CNW:Counter]